Ενημέρωση για συνδιοργάνωση δράσεων με Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Ομοσπονδίας σχετικά με τη συνδιοργάνωση δράσεων ως εξης:

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των εγκρίσεων από την οικονομική επιτροπή συνδιοργάνωσης δράσεων και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρακαλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι να καταθέτουν εγγράφως ή με email τα αιτήματα τους (ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ) και με στοιχεία επικοινωνίας του συλλόγου (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ e-mail)  στο τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ πριν την διεξαγωγή της δράσης.

Κοινοποίηση