Αποφάσεις Δ.Σ. Ομοσπονδίας

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της 12ης Οκτωβρίου 2015 αποφασίστηκαν τα εξής:
 •  Εγκρίθηκε ομόφωνα ως νέο μέλος της Ομοσπονδίας (35ο) ο Σύλλογος Γυναικών Λαέρμων.

  Νέο Μέλος το 35ο

  Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη της και στη Ροδιακή Κοινωνία, ότι προστέθηκε ακόμα ένα νέο μέλος στην Ομοσπονδία μας, το 35ο, ο Σύλλογος Γυναικών Λαέρμων.

  Συνεδρίαση Συμβουλίου Ομοσπονδίας

  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας συνέρχεται σε συνεδρίαση στα γραφεία μας τη Δευτέρα 12  Οκτώβριου 2015 και ώρα 18,00
  με τα εξής θέματα:
  1.      Ορισμός εκπρόσωπου στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου ρόδου

  Σελίδες