Αποφάσεις Δ.Σ. Ομοσπονδίας

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της 12ης Οκτωβρίου 2015 αποφασίστηκαν τα εξής:
  •  Εγκρίθηκε ομόφωνα ως νέο μέλος της Ομοσπονδίας (35ο) ο Σύλλογος Γυναικών Λαέρμων.

Νέο Μέλος το 35ο

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη της και στη Ροδιακή Κοινωνία, ότι προστέθηκε ακόμα ένα νέο μέλος στην Ομοσπονδία μας, το 35ο, ο Σύλλογος Γυναικών Λαέρμων.

Συνεδρίαση Συμβουλίου Ομοσπονδίας

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας συνέρχεται σε συνεδρίαση στα γραφεία μας τη Δευτέρα 12  Οκτώβριου 2015 και ώρα 18,00
με τα εξής θέματα:
1.      Ορισμός εκπρόσωπου στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου ρόδου

Σελίδες