ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Διοικητικό Συμβούλιο ονοματεπώνυμο Σύλλογος
Πρόεδρος Παναγιώτης Εγγλέζος Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάκου
Αντιπρόεδρος Τάκης Μαριεττάκης Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητηνίας
Γενικός Γραμματέας Μανώλης Κυριαζάκος Πολιτιστικός Σύλλογος Απολλώνων
Ειδικός Γραμματέας Νίκος Μπάτης Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής
Ταμίας Α' Σταμάτης Πατούνας Πολιτιστικός Σύλλογος Λαέρμων
Ταμίας Β' Μπάμπης Μαστροδημήτρης Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρδου
Έφορος Εκδηλώσεων Παναγιώτης Μπέλλος Πολιτιστικός Σύλλογος Σορωνής
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Μαρία Ισκά  Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανίων
Έφορος Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νίκος Ελευθερίου Πολιτιστικός Σύλλογος Λίνδου
Γραμματεία Περιβαλλοντικών Θεμάτων Μιχάλης Τσακίρης Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου
Γραμματεία Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Δέσποινα Μανιά Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυθιών
Γραμματεία Φυτωρίου Εθελοντών Τσαμπίκος Ταράλλης Πολιτιστικός Σύλλογος Κοσκινού
Γραμματεία Εργαστηρίων Παραδοσιακών Χορών Γιώργος Ζαμπελάκης Πολιτιστικός Σύλλογος Έμπωνα
Γραμματεία Γυναικών Σέβα Καταβενάκη Πολιτιστικός Σύλλογος Κοσκινού
Εξελεγκτική Επιτροπή Παναγιώτης Μαστροσαββάκης Πολιτιστικός Σύλλογος Μασσάρων
Εξελεγκτική Επιτροπή Άννα Κώστα Πολιτιστικός Σύλλογος Διμυλιάς-Ελεούσας
Εξελεγκτική Επιτροπή Μανώλης Γκουσιόπουλος  Πολιτιστικός Σύλλογος Φανών